Sojusz Lewicy Demokratycznej

Wojciech Olejniczak

Urodzony 10 kwietnia 1974 roku w Łowiczu. Mąż Anny Olejniczak. Ojciec Szymona i Marysi. 7 czerwca 2009 wybrany w okręgu wyborczym Warszawa do Parlamentu Europejskiego w kadencji 2009-2014. Otrzymał 72 854 głosów wyborców.

 
Działalność publiczna
 
2009-2014 Poseł do Parlamentu Europejskiego
 
Członek Komisji Rozwoju RegionalnegoCzłonek Komisji Rolnictwa i Rozwoju WsiCzłonek Delegacji do spraw stosunków UE – ChinyZastępca Członka Delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE – Mołdawia
 
2007-2009 Przewodniczący Klubu Poselskiego Lewica
 
2005-2008 Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej
 
2005-2007 Wicemarszałek Sejmu RP
 
2003-2005 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rządach Leszka Millera i Marka Belki
 
Przygotował polskie rolnictwo do integracji europejskiej. Szybko i sprawnie dokonano wówczas wypłat środków finansowych pochodzących z dopłat bezpośrednich oraz przygotowano absorpcję funduszy SAPARD i PROF przeznaczonych na dostosowanie rolnictwa do gospodarki rynkowej w krajach UE i umożliwienie polskim gospodarstwom wzięcie udziału we Wspólnej Polityce Rolnej.
 
2003 Wiceminister rolnictwa w randze sekretarza stanu, pełnomocnik rządu ds. dostosowania rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej
 
2001-2009 Poseł na Sejm RP
 
W Sejmie pracował w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej oraz w Komisji Spraw Zagranicznych, jak również w podkomisjach nadzwyczajnych, zajmujących się merytorycznym opracowaniem projektów ustaw przenoszących na grunt naszego prawa wytycznych i zaleceń związanych z przyszłym członkowstwem Polski w Unii Europejskiej. Dotyczyły one m.in. organizacji rynków rolnych, pomocy finansowej w gospodarce rybnej, zwalczania chorób zakaźnych i badania zwierząt rzeźnych, Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ochrony prawnej odmian roślin. Przewodniczący Grupy Parlamentarnej ds. Organizacji Pozarządowych.
 
2000 Członek sztabu wyborczego Aleksandra Kwaśniewskiego odpowiedzialny za stronę medialną i wizualną kampanii
 
2002 – 2007 Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
 
1999 – 2002 Przewodniczący Rady Krajowej Związku Młodzieży Wiejskiej
 
1999 – 2000 Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
 
1997 – 1999 Prezes zarządu Fundacji Parlamentu Studentów RP – fundacja Skarbu Państwa
 
1996 – 1997 Przewodniczący Parlamentu Studenckiego na SGGW
 
Wykształcenie
 
2007 Uzyskanie tytułu doktora nauk ekonomicznych SGGW
 
1997 – 1999 Studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing w agrobiznesie na SGGW w Warszawie
 
1994 – 1997 Studia inżynierskie na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
1989 – 1994 Technikum Ogrodnicze w Sochaczewie

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z